Love to share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สวัสดีครับ ผมแบ้งค์ (Banks) ชอบค้นหาเทคนิคสร้างภาพที่ดูแปลกใหม่ หรือนำเทคนิคที่มีอยู่มาพัฒนาให้เกิดความ “ว้าว” เพราะรูปภาพเป็นเครืิ่องมือที่ สามารถแสดงความดูสึกได้ดี แม้ว่าช่วงเวลานั้นจะผ่านไปเป็นเวลานานดังนั้นการถ่ายภาพของผม มักจะเก็บภาพเป็นแบบเรืิิ่ิองราว และความรู้สึก “ฝากติดตามกันด้วยนะ”

Rattaphom Sanusan


Love to share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •